Om SBA Digital

 • Hem
 • /
 • Om SBA Digital

SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för fastighetsägare, företag och olika typer av organisationer.

SBA Digital togs ursprungligen fram på uppdrag av Malmö stad (Trygghets- och Säkerhetsenheten), men erbjuds nu även till andra kommuner såväl som till företag och organisationer.

Varför SBA Digital?

Ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet

Enkelhet

SBA Digital är från början byggt för att vara enkelt. Kan man hantera en webbläsare, kan man hantera systemet. Det är uppbyggt som en pärm med flikar och dokument och därför är övergången från en vanlig traditionell SBA-pärm smidig.

Tillgänglighet

Pärmen finns alltid tillgänglig några knapptryck bort - när du har tillgång till internet. Och eftersom du kan lägga in alla dokument som har med SBA-arbetet att göra (t ex ritningar, tillsynsportokoll, delegationsdokument), är allt tillgängligt på ett och samma ställe.

Kvalitetssäkring

Genom att systemet ger påminnelser när det är dags att göra kontroller och gå på utbildningar samt i realtid tipsar om eventuella brister i dokumentationen ges SBA-arbetet ökad kvalitetssäkring.

Vilka nyckelfunktioner har SBA Digital?

 • Webbaserat gränssnitt
  gör systemet enkelt att använda

  Det webbaserade pärmlika gränssnittet gör övergången från en pappersbaserad dokumentation smidig och innebär en lättillgänglig och användarvänlig miljö oavsett datormognad.

 • Färdiga formulärdokument
  ger god vägledning

  Från start innehåller den digitala pärmen de dokument som behövs för att snabbt komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete som uppfyller de krav som finns.

 • Dokumentfunktion
  ger flexibilitet och anpassbarhet

  Det är möjligt att skapa egna verksamhetsanpassade webbdokument (utöver de som redan finns vid start), som exempelvis byggnadsbeskrivningar, årsplan, checklistor och utbildningsplan. Det är även möjligt att skapa helt egendefinierade dokument.

 • Filuppladdning
  ger samlad dokumentation

  Det är möjligt att ladda upp ritningar, avtal, protokoll, intyg och annan brandrelaterad dokumentation för att få en så komplett och samlad SBA-dokumentation som möjligt.

 • Påminnelser
  bidrar till kvalitetssäkring

  Systemet ger påminnelser när det dags att göra en egenkontroll och att gå en utbildning. Det påminner även om de anmärkningar som görs och behöver åtgärdas.

 • Rapportfunktion
  ger information om dokumentationens kvalitet

  Rapportfunktion ger snabb och översiktlig information om dokumentationens status och om eventuella brister som behöver rättas till.

 • Utskriftsfunktion
  gör det möjligt att skapa papperskopia

  Det är möjligt att skriva ut enskilda sidor eller alla webbsidor i den digitala pärmen i ett svep om så önskas.

 • Avancerat behörighetssystem
  hanterar användares tillgång

  Systemet gör det möjligt att ge dem som ska kunna logga in olika typer av behörigheter, exempelvis läsbehörighet, begränsad behörighet för brandskyddskontrollanter och full behörighet för brandskyddsansvariga.

 • Snabb överblick
  över flera verksamheters dokumentation

  Med rätt behörighet kan man ha tillgång till flera verksamheters dokumentation och snabbt få en bild av deras status.

 • Samarbetsmöjligheter
  mellan fastighetsägare och verksamhet

  Systemet gör det möjligt för fastighetsägare och verksamhet att samarbeta kring SBA-dokumentationen.

 • Hjälpfunktion och instruktionsvideor
  ger snabb vägledning

  Varje flik i den digitala pärmen erbjuder kontextsensitiv hjälp som ger både allmänna råd och utförliga stegvisa instruktioner. För vissa moment finns det även instruktionsvideor.

Nästa steg...?

Om SBA Digital låter som ett intressant verktyg, hur går du vidare?

1. BOKA TRÄFF

Kontakta oss via telefon eller genom att använda kontaktformuläret nedan, så bokar vi en träff på plats hos er eller online för en kort genomgång av systemet.

2. GENOMGÅNG AV SYSTEMET

Vi går tillsammans igenom systemet och för ett samtal om hur det på bästa sätt kan användas för er fastighet eller verksamhet. Vi tar även upp frågan om kostnaden och kommer att ge er en offert att ta ställning till.

3. BESTÄLL OCH TA I BRUK

Beställ systemet och ta det i bruk. Vi hjälper er naturligtvis att komma igång och erbjuder även utbildningar på plats hos er eller online.