SBA Digital
effektiviserar ert
systematiska brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete - för allas trygghet och säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att fastighetsägare och ansvariga för en verksamhet tillsammans tar ett helhetsansvar för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Detta är ett lagstadgat arbete som ska bedrivas för att öka allas trygghet och säkerhet samt skydda egendom.

 

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Det är här som SBA Digital kan vara en ovärderlig hjälp.

Varför SBA Digital?

Ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet

Enkelhet

SBA Digital är från början byggt för att vara enkelt. Kan man hantera en webbläsare, kan man hantera systemet. Det är uppbyggt som en pärm med flikar och dokument och därför är övergången från en vanlig traditionell SBA-pärm smidig.

Tillgänglighet

Pärmen finns alltid tillgänglig några knapptryck bort - när du har tillgång till internet. Och eftersom du kan lägga in alla dokument som har med SBA-arbetet att göra (t ex ritningar, tillsynsportokoll, delegationsdokument), är allt tillgängligt på ett och samma ställe.

Kvalitetssäkring

Genom att systemet ger påminnelser när det är dags att göra kontroller och gå på utbildningar samt i realtid tipsar om eventuella brister i dokumentationen ges SBA-arbetet ökad kvalitetssäkring.

Vad säger våra användare?

“SBA Digital är bra för våra verksamheter. Programmet är enkelt och skapar ett enhetligt arbetssätt. Det tydliggör vad som skall göras och när det skall göras för att kunna uppfylla kraven för ett bra systematiskt brandskyddsarbete.”

Pia Lidslot, Enhetschef Fastighetsservice, Malmö stad

“SBA Digital är ett användarvänligt program som underlättar för oss att uppfylla myndighetskraven gällande det systematiska brandskyddsarbetet. Vid frågor finns det alltid snabb och professionell hjälp att få av företaget Inmedit som administrerar programmet.”

Lone Nordström, Lokal/Säkerhetsamordnare Fritidsförvaltningen, Malmö stad

“SBA Digital fungerar som en hjälp i dokumentationsarbetet med sina färdiga flikar/rubriker vilka vägleder cheferna i vilket material som bör finnas. Det ger oss också möjlighet att externt kunna gå in och kvalitetssäkra all dokumentation.”

Rebecca Nannsjö, Utvecklingssekreterare, Malmö stad

“Ett enkelt och konkret system över vad som behöver göras gällande SBA. Det blir tydligt, överskådligt och systematiskt!”

Therese Lönnberg, Sektionschef, Malmö stad

“Jisses vad smidigt! Tackar för detta!!”

Mattias Tillström, Drift, Hyllie Sportcenter

“SBA Digital är ett komplett system som är självgående och håller en uppdaterad och informerad om vad som behöver ses över och när, med andra ord ett enkelt, komplett och självgående system.”

Amir Nuhanović, Planeringssekreterare i Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad

“Inmedit [företaget bakom SBA Digital] har en ödmjuk framtoning med förmåga att lyssna och känna av organisationens behov samt omsätta det i kronkreta och användarvänliga lösningar.”

Annika Larsson, Enhetschef Gatukontoret, Stadslivsavdelningen, Upplåtelseenheten, Malmö stad

Antal användare

1317